Časté dotazy | PSYCHOTESTYPRORIDICE.cz

Časté dotazy

Kdo vyšetření provádí?

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog s akreditací, kterou uděluje Ministerstvo dopravy.

Kdo vyšetření hradí?

Náklady na dopravně psychologické vyšetření si hradí řidič sám nebo za něj tento poplatek hradí firma.

Jak dlouho trvá dopravně psychologického vyšetření?

Délka trvání vyšetření je 3 - 4 hodiny, závisí na psychomotorickém tempu vyšetřovaného.

Z čeho se vyšetření skládá?

Ze série testů, které hodnotí stránku výkonovou (intelekt, paměť, pozornost, schopnost pracovat v časové tísni, rychlost reakcí) a z vyšetření osobnosti (emoční a psychická stabilita, přizpůsobivost, tendence k riskování, schopnost sebeovládání, a další).

Co se stane, když je výsledek vyšetření nevyhovující?

V případě neúspěchu žadatele není poplatek vratný a vyšetření je nutné opakovat za 3 měsíce.

Kdy dostanu zprávu z vyšetření?

Bezprostředně po absolvování vyšetření Vám bude vystaveno potvrzení o psychické způsobilosti k řízení příslušného vozidla.