Vyšetření | PSYCHOTESTYPRORIDICE.cz

Vyšetření

Co k vyšetření potřebuji

 • Výpis z evidenční karty řidiče (lze vyžádat na odboru dopravy v místě vydání řidičského oprávnění nebo na místech Czechpoint), u řidičů v zákazu je nutné přinést výpis z Magistrátu města nebo z Městského úřadu, u řidičů z povolání může být i z Pošty
 • Platný občanský průkaz
 • Být v dobré psychické i fyzické kondici (raději se přeobjednat na jiný termín, pokud se cítí nemocen)
 • Nebýt po náročné pracovní (noční) směně
 • Minimálně 12 hod před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje ani žádné jiné toxické látky
 • Vzít s sebou případné korekční pomůcky zraku (brýle) a sluchu (naslouchadla), pokud je používá
 • Psací potřeby

Dopravně psychologické vyšetření provádím pro

 • Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d, č. 133/2011
 • Řidičské oprávnění skupiny C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E
 • Rozšíření řidičského oprávnění (ŘP) - například z B na C, z C na C+E nebo D
 • Řidiče nákladní dopravy nad 7,5t
 • Psychotesty pro řidiče vozidel MHD (trolejbus, autobus, metro)
 • Řidiče vozidel záchranné služby
 • Řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě, kteří užívají výstražného světla modré barvy
 • Řidiče speciální firemní dopravy a stavebních strojů
 • Řidiče hasičů – strojníků
 • Řidiče přepravy nebezpečných nákladů – dle ADR
 • Psychotesty pro řidiče přepravy kapalných plynů v cisternách
 • Učitele autoškoly
 • Zkušební komisaře
 • Pro řidiče taxislužby
 • Žadatele o řidičský průkaz (dosud ŘP nevlastnících) - amatérů
 • Starší řidiče (kategorie B - řidič amatér po 60 letech věku) - na vyžádání praktického lékaře nebo specialisty - § 87 odst.5 zákona č.133/2011.
 • Kontrolní vyšetření řidiče - běžné, periodické, bez zdravotní problematiky

Skupiny a podskupiny řidičského oprávnění

Skupina C – od 18 let
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg (jde o nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob), týká se řidičů vozidel nad 7500 kg. Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Skupina C + E – od 18 let
Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg (jedná se o kamion s přívěsem nebo návěsem).

Podskupina C1 - od 18 let
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností od 3500 kg do 7500 kg (tj. nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob). Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Podskupina C1 + E - od 18 let
Jízdní soupravy složené z motorového vozidla podskupiny C1 (tj. motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností od 3500 kg do 7500 kg - nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob) a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Skupina D - od 21 let
Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče (jde o autobusy). Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Skupina D + E – od 21 let
Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg (může se jednat o vozidlo určené pro přepravu osob).

Podskupina D1 – od 21 let
Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8, ale ne více než 16 místy k sezení kromě místa řidiče. Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Podskupina D1 + E – od 21 let
Jízdní soupravy složené z motorového vozidla podskupiny D1 a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg (bez přepravovaných osob). Maximální přípustná hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.